нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Свободно място в ОСМИ клас по профил "Природни науки"

ПМГ"Проф. Емануил Иванов" обявява 1 свободно място в ОСМИ клас по профил "Природни науки" за учебната 2021/2022 година
Съгласно Заповед № 610/25.06.2021 г. на Директора на ПМГ сроковете за работа на комисията за записване след III етап на класиране са както следва:

 

Ден от седмицата

Дейност

понеделник

обявяване на свободните места

вторник

приемане на документи на ученици за кандидатстване за свободните места

сряда

класиране

четвъртък и петък

записване на класираните ученици

При свободни места процедурата се повтаря отново всяка седмица до 10.09.2021 г.

Необходими документи за кандидатстване в профилирана паралелка:

- заявление до директора на ПМГ (по образец);

- свидетелството за основно образование след VII клас (оригинал);

- служебна бележка за оценките от положени изпити, ако кандидатът идва от друга област;

- медицинско свидетелство (не е необходимо за обявеното място).

Предлагаме Ви да се запознаете със заповед Заповед № 610/25.06.2021 г. на Директора на ПМГ .

 

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.