нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2021/2022 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2020/2021 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

Учителска колегия

Учителите са разпределени по културно-образователни области:

Катедра „Български език и литература”

Гергана Петрова
Десислава Драганова
Елисавета Асенова
Мариана Радева
Михаела Владимирова
Татяна Живкова
д-р Юлиана Карпузова
Катедра „Чужди езици”
Александра Манова
Ася Тасева
Даниела Дърманска
Деница Кирилова
Евелина Димитрова
Емилия Пипонова
Златка Илиева
Йорданка Борисова
Людмила Орозова
Румяна Стоянчова
Теодора Крумова
д-р Юлиана Карпузова
Катедра „Математика”

Галина Горчева
Георги Стоилов
Евгения Симеонова
Елена Стоилова
Марина Дамянова
Маргарита Здравкова
Сашка Спасова
Петранка Любенова

Катедра "Компютърни науки"
Биляна Йорданова
Валентина Стоименова
Десислава Скерлева
Елица Лазарова
Илиян Лулев
Камен Котев
Мадлена Ковачева
Миглена Цекина
Цветяна Йовева
Катедра „Обществени науки и гражданско образование"
Албена Джонева
д-р Велислава Шурулинкова
Елеонора Ершова
Жасмина Мицова - Средова
Теодора Дамянова
Катедра „Природни науки”

Роза Симеонова
Силвия Георгиева
Силвия Петрова - Русимова
Силвия Стойчева
Маргарита Здравкова
Росица Везенкова

Катедра „Изкуства и спорт”

Галина Стоименова
Генчо Атанасов
Детелина Тихолова
Илиян Лулев
Кристина Цекова
Лилия Георгиева
Светлин Кирилов

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.