Open menu

Награждаването на участниците във Великденското математическо състезание ще бъде на 21.04.2022 г. /четвъртък/ от 13:30 ч. в конферентната зала на  на ПМГ. 

Предоставяме Ви информация с резултатите на учениците (по фиктивни номера). Учениците, които имат награди са с удебелен шрифт.