Съобщение

VMS

На 22 април 2017 година ( събота ) от 10.00 часа ще се проведе ВЕЛИКДЕНСКОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ.
Домакин на състезанието за град Кюстендил ще бъде ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ .
Продължителността на състезанието е 90 минути за учениците от I и  II клас и 2 часа за учениците от   III до  XII клас.
Темата за VIIклас и  XII  клас ще е във формата съответно на ВО и на ДЗИ.