Open menu

На 12 ноември 2022 година се проведе математическото състезание "МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ" за ученици от втори до четвърти клас.

Предоставяме Ви резултатите от "МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ"