На горе

Прием в VIII клас

Анкета за ученици в 7. клас и родители

За учебната 2021/2022 година ПМГ “Проф. Емануил Иванов“ в град Кюстендил планира да обяви прием в ОСМИ клас по следните профили/професии с РАЗШИРЕНО изучаване на чужд език (английски или НЕМСКИ):
- профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ”
- профил „ПРИРОДНИ НАУКИ"
- професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”
- професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година в професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година в професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година в “ в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ”
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година в в профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас
Минимални и максимални балове за прием в 8 клас в ПМГ, град Кюстендил – ЕТАП 1
Актуална информация за приема на учениците в ОСМИ клас в ПМГ - Кюстендил към 11 юли 2020 година
Кратко ръководство за кандидатстване on-line след 7 клас
Заповед на Директора на ПМГ за прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година
ТВ ЗАПАД - ПМГ 'Проф. Емануил Иванов' с нови две паралелки за прием в 8 клас
(Видео) Националното външно оценяване след 7 клас и матурите след 12 клас ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки - ТВ ЗАПАД
Прием в ПМГ за учебната 2020/2021- рекламен клип
"Ученически съвет 2020 година - представяне"
Прием в ОСМИ клас в ПМГ за учебната 2020-2021 година - мултимедийна презентация
Прием в ОСМИ клас в ПМГ за учебната 2020-2021 година - PDF презентация
Описание на профилите и професиите в ОСМИ клас за учебната 2020-2021 година
Заповед № РД 06-120/29.04.2020 на РУО - Кюстендил, относно утвърждаване на Държавен план прием за учебната 2020/2021 година
Държавен план-прием в VIII клас-2020/2021 учебна година на Регионално управление на образованието - Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download

Архив - прием в V и VIII клас