На горе

Прием в VIII клас

Държавен план-прием в VIII клас-2020/2021 учебна година
СРОКОВЕ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (към 16.08.2019 г.)
СПРАВКА ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” – VІІІ клас СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ към 16.08.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ - СРОКОВЕ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (от 05.08.2019 г. до 10.09.2019 г.)
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 963/21.06.2019 г. НА ДИРЕКТОРА НА ПМГ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” – VІІІ клас СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

за учебна 2019/2020 година

Национално външно оценяване и кандидатстване след завършен седми клас

Общи положения и насоки

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - прием за учебната 2019/2020 г.

Държавен план – прием в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил
осъществява прием на ученици след завършено основно образование (VІІ клас) в 4 (четири) паралелки в следните профили:

 • Една паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на
  английски език и със задължителни профилиращи предмети: математика и
  информатика (26 ученици).
 • Две паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно
  изучаване на английски език и със задължителни профилиращи предмети:
  информатика и информационни технологии (52 ученици).
 • Една паралелка с профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на
  английски език и със задължителни профилиращи предмети: биология и химия (26 ученици).
 
 
Powered by Phoca Download

Архив - прием в V и VIII клас