На горе

Прием в V клас

Списък на състезания за прием в пети клас за 2020-2021 учебна година
Класирани и приети в V клас на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" за учебната 2020/2021 година
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в V клас за учебната 2020/2021 година
З А Я В Л Е Н И Е за участие в класирането за прием в V клас за учебната 2020/2021 година
Резултати от състезанието "Математика за всеки" по входящи номера
Обявяване на резултати от състезание "Математика за всеки"
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ПЕТИ клас за учебната 2020/2021 година
Важна информация, относно провеждане на изпита за прием в V клас - 28.06.2020
Mатематическо състезание за прием на ученици в пети клас за учебната 2020/2021 година
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Математическото състезание за прием в ПЕТИ клас в математическите гимназии ще се проведе на 28 юни 2020 година.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ"
Прием в ПМГ за учебната 2020/2021- рекламен клип
Държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година на Регионално управление на образованието - Кюстендил
Заповед № РД 06-120/29.04.2020 на РУО - Кютендил, относно утвърждаване на Държавен план прием за учебната 2020/2021 година
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в математическото състезание за прием в ПЕТИ клас
Съобщение за прием в пети клас - 30.04.2020
Регламент за прием в V клас за учебната 2020/2021

Регламентът е e неактуален, поради пандемия от COVID 19

Прием в V клас за учебната 2020/2021 година - съобщение за състезания

Неактуално, поради пандемия от COVID 19

 
 
Powered by Phoca Download

Архив - прием в V и VIII клас