На горе

Прием в VIII клас

Национално външно оценяване и кандидатстване след завършен седми клас

Общи положения и насоки

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - прием за учебната 2019/2020 г.

Държавен план – прием в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил
осъществява прием на ученици след завършено основно образование (VІІ клас) в 4 (четири) паралелки в следните профили:

 • Една паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на
  английски език и със задължителни профилиращи предмети: математика и
  информатика (26 ученици).
 • Две паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно
  изучаване на английски език и със задължителни профилиращи предмети:
  информатика и информационни технологии (52 ученици).
 • Една паралелка с профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на
  английски език и със задължителни профилиращи предмети: биология и химия (26 ученици).
 
 
Powered by Phoca Download