Open menu

Формуляри

З А Я В Л Е Н И Е за участие в занимания по интереси с декларация за информираност и съгласие за учебната 2022/2023 година
Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в групи за занимания по интереси
Декларация за съгласие на родител за иновации в ПМГ
З А Я В Л Е Н И Е за участие в математически състезания за ученици от ІV клас през учебната 2020/2021 година
ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас
 
 
Powered by Phoca Download