Open menu

Дистанционно обучение

Заповед на Директора на ПМГ от 30.11.2020, относно обучение в електронна среда от разстояние
Разписание на часовете в ОЕСР(обучение в електронна среда от разстояние)
З А П О В Е Д № 135/28.10.2020 г.
Церемония по награждаване на първенците на ВИПУСК 2020 година - виртуална
Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРИСЪСТВЕНИ ФОРМИ В ПМГ „ПРОФ. ЕМ. ИВАНОВ”
Прием СУ-2020 - Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния
Писмо-покана до зрелостници, родители и колеги - випуск 2020
Прессъобщение за дистанционно обучение - 14.04.2020г.
Програма на заниманията по интереси 13 - 16 април 2020 година
Писмо до родителите и учениците от 10.04.2020г. на директора на ПМГ
Писмо до родители и ученици от X клас
Писмо до родители и ученици от VII клас
Обръщение към родителите - 02.04.2020
РЕЛАКСИРАНИЯТ МОЗЪК = ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ = ДОБРО ЗДРАВЕ
10 прости правила за работа с компютър
ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ чрез електронната платформа Google G-Suite
Заповед № 604/ 16.03.2020 год. на директора на ПМГ
Заповед № 603/ 16.03.2020 год. на директора на ПМГ
 
 
Powered by Phoca Download