Open menu

Архив - прием в V клас

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие
З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
З А Я В Л Е Н И Е за записване в V клас за учебната 2022/2023 година
СПИСЪК на класираните за приемане в V клас ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2022/2023 година
З А Я В Л Е Н И Е за участие в класирането за прием в V клас за учебната 2022/2023 година
Обръщение на Директора на ПМГ във връзка с проведено състезание "Математика за всеки" - 14 май 2022 година
Резултати от математическо състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас -14.05.2022
Държавен план - прием в V клас за учебната 2022/2023 година на областно ниво
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ПЕТИ клас за учебната 2022/2023 година
З А Я В Л Е Н И Е за участие в математическо състезание за ученици от ІV клас „Математика за всеки” през учебната 2021/2022 година
РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Математически състезания ПЕТИ клас определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022/2023 учебна година:
Математически състезания ПЕТИ клас определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022/2023 учебна година:

ПМГ„Проф. Емануил Иванов“ определи следните състезания/олимпиади, които ще се проведат в рамките на учебната 2021/2022 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022/2023 учебна година:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика (12.02.2022 г.);
За да се яви ученик на областен кръг е необходимо да бъде класиран за него след
общинския кръг на олимпиадата по математика.
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (17.03.2022 г.).
3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (26.03.2022 г.);
4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (14.05.2022 г.);

Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят в РЕГЛАМЕНТ, който ще бъде публикуван допълнително.
За да участва в класирането ученикът трябва да има резултат от най-малко две от посочените състезания/олимпиада.
Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката.
Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН или на сайта на училището www.pmgkn.com .

File Size:
70.93 kB
Date:
06 Октомври 2021
С П Р А В К А ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” – V клас към 09.07.2021 год. учебна 2021/2022 година
СПИСЪК на приетите в V клас ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2021/2022 година
Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители
Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие - родител за ученик
З А Я В Л Е Н И Е за записване в V клас за учебната 2021/2022 година
График на комисията за прием в пети клас за учебната 2021/2022 година
Приложение 2: Държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година на областно ниво
Заповед РД 06-168 от 27.04.2021 г. на РУО Кюстендил за утвърждаване на ДПП за 2021-2022
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година
РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година
РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
 
 
Powered by Phoca Download