Open menu

БДП - материали

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) ЗА 2022-2023 г.
ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) - Учебна 2021/2022 година
ТЕМИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА - Учебна 2021/2022 година
Актуализиран План за дейностите по БДП на ПМГ за учебната 2020/2021 година
П Л А Н за дейностите по безопасност на движението за учебна 2019/2020 година
 
 
Powered by Phoca Download