Open menu

Правилник за дейността на ПМГ през учебната 2019/2020 год.

АКТУАЛИЗИРАН РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 от Правилника за дейността на ПМГ Кюстендил
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ, ПРИЛОЖЕНИЕ 20 - възстановяване на щети
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ”- КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ”- КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ, ПРИЛОЖЕНИЕ 12 - Списък на групите извънкл.занимания и допълнителна подкрепа
 
 
Powered by Phoca Download