Open menu

До края на годината предстои изграждането на обществен съвет ( ОС ) на училището. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. ОС се изгражда на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и училищното образование. Дейностите на ОС, както и начина и етапите на създаването и устройството му са регламентирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Предстои свикване на срещи на родителите и на обществения съвет, за което ще Ви информираме своевременно.