Новини

     Поздравления за учениците, участници в конкурса „Природата на водата“, представили се достойно.
През месец февруари 2018 година Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира ученически конкурс на тема „Природата на водата“ за изработка и представяне на мултимедийна презентация. Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, с подкрепата на РИОСВ Русе и ВиК Русе.
     След задълбочен аргументиран анализ на постъпилите състезателни материали журито реши да присъди освен призови места, и някои специални награди, в резултат на което се получиха следните резултати:

  • I ВО място: Весела Георгиева Радева, Елвис Благоев Димитров и Георги Георгиев Гинев, 12 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли;
  • II РО място: Мария Методиева Попова и Лиляна Димитрова Юлева, 10 клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил; Ръководители: Радка Павлова и Биляна Йорданова;
  • III ТО място: Анелия Александрова Бонева, 12 клас, ПГСАГ „Пеньо Пенев“, гр. Русе;
  • Специална награда на РИОСВ – гр. Русе: Виктор Сотиров и Красимир Сотиров, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, 6 клас, гр. Кюстендил.
  • Поощрителна награда на РИОСВ – гр. Русе: Христина Иванова, учител в Детска градина „Звездица“, гр. Димитровград.

Честити награди за учениците на ПМГ!

Мария Стелиянова Тодорова ученичка от  XI клас на Природоматематическа гимназия „Проф Емануил Иванов“, гр. Кюстендил беше класирана и взе участие в първия майсторски клас на ЦЕРН в България, заедно с учителката си по физика Силвия Стойчева.  Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Първият CMS майсторски клас на ЦЕРН се проведе в компютърната зала на Физическия факултет на 26 март 2018 г. от 10 ч.
Мария Тодорова и ученици от цялата страна станаха учени за един ден в ЦЕРН, запознаха се това, какво изследват физиците на елементарните частици. След уводната лекция по тeoрия на елементарните частици от професор Леандър Литов – член на съвета на ЦЕРН и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците направиха сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева.

В края на деня получените резултати бяха обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и участници от Франция, Унгария, Румъния, Сърбия и Турция. Оказа се, че екипът, в който участваше Мария Тодорова имаше късмет да попадне на  най-много W –  и хигс бозони, частици от първите мигове след сътворението на Вселената. Над 100 български учени работят в най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици в света.
Госпожа Силвия Стойчева изрази своето задоволство, че в конкретната си преподавателска дейност има възможност да работи с млади и креативни ученици, любознателни и търсещи, изпълнени с енергия и оптимизъм, готови да експериментират, с ясни цели и принципи, убедени в безграничните възможности на науката.  За нея и ученичката й е било изключително полезно участието им в посоченото събитие, защото са имали прекрасната възможност да се запознаят с експериментите на учените в ЦЕРН, да се докоснат до тяхната работа и открития. Тази среща е допълнителен стимул за всички млади хора, които искат да се развиват и да се усъвършенстват в областта на физиката.

 

 Ученици на Природоматематическа гимназия „Проф Емануил Иванов“, гр. Кюстендил отново показаха високото ниво на своите знания и умения, придобити в часовете по чуждоезиково обучение. За поредна година участваха в състезанието за правопис на английски език- „Spelling Bee“- традиционно американско състезание, в което състезателите спелуват, т.е. произнасят буква по буква различни думи на английски език.  Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. Училищният кръг бе спечелен от Виктория Йорданова, ученичка от 6б клас,  и Мартин Василев, ученик от 5а клас. На 24.03.2018 година в град Благоевград се проведе и регионалният кръг на състезанието, в който участваха победители в над 20 училища от Югозападния регион на страната. Мартин Василев и Виктория Йорданова се представиха блестящо, като показаха своята богата езиково- лингвистична култура. Виктория Йорданова спечели за втора поредна година и този  кръг. През месец април предстои провеждането на националния кръг на състезанието в град София, в който ще вземат участие победителите от проведените кръгове по региони. През месец юли всички участници заедно със своите учители по английски език ще заминат на езиков лагер школа в град Банско.