Новини

 Ученици на Природоматематическа гимназия „Проф Емануил Иванов“, гр. Кюстендил отново показаха високото ниво на своите знания и умения, придобити в часовете по чуждоезиково обучение. За поредна година участваха в състезанието за правопис на английски език- „Spelling Bee“- традиционно американско състезание, в което състезателите спелуват, т.е. произнасят буква по буква различни думи на английски език.  Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. Училищният кръг бе спечелен от Виктория Йорданова, ученичка от 6б клас,  и Мартин Василев, ученик от 5а клас. На 24.03.2018 година в град Благоевград се проведе и регионалният кръг на състезанието, в който участваха победители в над 20 училища от Югозападния регион на страната. Мартин Василев и Виктория Йорданова се представиха блестящо, като показаха своята богата езиково- лингвистична култура. Виктория Йорданова спечели за втора поредна година и този  кръг. През месец април предстои провеждането на националния кръг на състезанието в град София, в който ще вземат участие победителите от проведените кръгове по региони. През месец юли всички участници заедно със своите учители по английски език ще заминат на езиков лагер школа в град Банско. 

      

На 08.03.2018г. в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил се проведе благотворителен базар, средствата от който са предназначени за обновяването на корпус „Природни науки“ в училището. Ученици от Хг клас:  Цветелина Станкова,   Мила Миланова, Михаела Костадинова, Габриела Стоянова, Мария Попова, Ралица Пламенова, Александра Василева, Лиляна Юлева показаха завидни кулинарни способности, като в Деня на жената предложиха на своя импровизиран базар изискани и нежни сладки изкушения, направени с истинска кулинарна страст. В сладкишите си десетокласничките бяха вложили цялата си позитивна енергия и желание за успех на своята кауза.

          

 Продължава изпълнението на проект “Център за високи постижения по природни науки и екология”, финансиран от Фондация "Америка за България", който стартира на 21 юли 2017 г. и продължава 18 месеца. Проектът е част от програмата „Училища на бъдещето“ и е сред 23-те избрани от общо 270 училищни проекта в цялата страна в последното издание на конкурса. Финансирането е в размер на 144 000 лева, като собственият принос е 47 816 лева. Проектът беше представен на конкурса SAME WORLD – Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие на 13 европейски организации, като спечели 1-во място на Националния кръг.
В рамките на проекта общо 6 класни стаи и 3 лаборатории по биология, химия и физика ще бъдат оборудвани по съвременните изисквания за модерна учебна среда на 21 век. Ще бъде модернизирана дигиталната среда в училището чрез въвеждане на цифрова обучителна техника в т.нар. облачна информационна среда. Предстои да бъде проведено обучение на учителите за работа с новата техника и технологии.
Центърът за високи постижения се фокусира върху иновативни, напреднали научни методи, инициативи и мерки, осигуряващи научна и технологична среда, атрактивна за младите хора. Дейностите по проекта ще поставят нови предизвикателства пред учениците, гарант за дългосрочна кариерна перспектива в областта на науката. Учениците ще имат отворен достъп до всички образователни ресурси, което ще им даде допълнителна мотивация за напредък, ще отвори нови хоризонти пред тях, ще им предостави възможност да покажат наученото и да поставят основите на своя принос за развитието на науката.