Новини

 Ръководството на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" информира, че с решение № 1/10.09.2019 г. на Педагогическия съвет на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ (Протокол № 13/10.09.2019г.) е учредената стипендия на името на генерал-майор Константин Жостов.
Константин Антонов Жостов е български офицер, генерал-майор от генералщабното ведомство, началник-щаб на Трета армия през Балканската война (1912 – 1913) и началник на Щаба на войската през Първата световна война (1915 – 1918).
С учредяването на стипендия „Генерал - майор Константин Жостов“ гимназията си поставя следните цели:
- Да изпълни акуратно, почтено, отговорно и докрай волята на своя дарител - проф. Иван Гаврилов за финансово подпомагане на ученици завършващи 12 клас/момче и момиче/, които показват отлични резултати по история и се изявяват като добри родолюбци.
- Да даде шанс на ученици с високи лични качества и учебни постижения да подпомогнат образованието си в български висши учебни заведения след средното си образование;
- Да стимулира всички ученици на гимназията да работят отговорно върху собственото си личностно изграждане като личности, да проявяват доблест, родолюбие,активност, креативност, нравственост и позитивна амбиция в конкурентна среда в обучението и в живота.

Предоставяме документите, свързани със стипендия „Генерал - майор Константин Жостов“.

 

Честита Новата 2019/2020 учебна година!

 

na4alo-u4-godina-
na4alo-u4-godina-
na4alo-u4-godina-
na4alo-u4-godina-
na4alo-u4-godina-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-

На 26 август 2019г. в комплекс „Камчия“ бе открит семинарът „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2019 г., организиран за шеста поредна година от Синдиката на българските учители, в партньорство с комплекс „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България, под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Тази година форумът е на тема „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“.
На 30 август 2019 година в актовата зала на Частно средно училище „Юрий Гагарин“, Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи отличия и грамоти на учителите, участващи в националния конкурс на тема „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците”, с което бе закрит и форум посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование.
Грамотата на издателските къщи Анубис, Булвест 2000 и Klett, се връчи на Биляна Йорданова, учител по информатика и ИТ за инициативата на клуб „Училищна телевизия PMG TV”.

Честита награда и на добър час на клуб „Училищна телевизия PMG TV” през новата 2019/2020 учебна година!

 

 

inov-
inov-
inov-
inov-
inov-

Природоматематическа гимназия  " Проф. Ем. Иванов" - град Кюстендил  има ново лого. В края на 2018 година по инициатива на Ученическия съвет на училището бе обявен конкурс за изработване на ново лого.

Мирела Кенова – ученичка от 7 клас е автор на идейния проект за лого на ПМГ. Преди да достигне завършения си вид, логото извървя своя път. В този творчески процес взеха участие- учители, ученици, бивши възпитаници на ПМГ, съмишленици – и всичко това под умелата координация на училищния психолог – г-жа Механджийска.

За да ви потопим в енергията, която носи логото  ще ви разкажем за символите в него и тяхното значение-посланието, което носят.

ПТИЦАТА ,  обърната с поглед към бъдещето е символ на свободата на полета на човешката мисъл и дух, на положителните промени.

ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ, известно още като златната пропорция се проявява навсякъде. Не само великите математици на всички епохи са се увличали от него. то е вдъхновявало биолози, художници, музиканти, историци, архитекти.

В него може да се види скритата хармония на всичко, което ни заобикаля.

π -пи, едно силно математическо число, което след десетичната си запетая има безкрайна последователност от знаци. то символизира нишката, следата, която оставяме във времето и пространството, приемствеността между поколенията и различията, които ни обединяват.

Символиката на цветовете в логото също не е случайна:

ОРАНЖЕВИЯТ ЦВЯТ символизира растежа, радостта, оптимизма и светлината.

СИВИЯТ ЦВЯТ символизира отговорността, последователността,  изпълнителността в действията.

На добър час на Природоматематическа гимназия - иновативно училище през учебната 2019 - 2020 година!

С РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 5 АВГУСТ 2019 Г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 г. съгласно приложението.

Приложение

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 г

   

№ по ред

  

Област

  

Община

  

Населено място

  

Училище

 

126.

 

Кюстендил

 

Кюстендил

 

Кюстендил

 

Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“

 

Линк към решение № 479 от 05 август 2019 г.:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=140383

Предлагаме следната актуална информация за прием в в VIII клас след трети етап на класиране:

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” – VІІІ клас СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ за учебна 2019/2020 година

СЪОБЩЕНИЕ - СРОКОВЕ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (от 05.08.2019 г. до 10.09.2019 г.)
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 963/21.06.2019 г. НА ДИРЕКТОРА НА ПМГ

Педагогически специалисти от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил участваха в изнесено обучение на тема “Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението“

На 28.07.2019 г. стартира обучение на тема „Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението“ - 32 академични часа, 2 квалификационни кредита. Изпълнител на обучението е СНЦ "Образование и технологии" с обучител проф. д-р Румяна Папанчева. Участие в него взеха 24 педагогически специалисти от гимназията.
Съвременното училище изисква прилагане на компетентностен подход в образованието при работа в богата на технологии среда и нови форми, и методи на педагогическо взаимодействие между педагози и обучаеми. За осъществяване на тази комплексна задача трябва да се реализира динамичен модел, при който от съществено значение е педагогът да може да приложи най-правилния подход според конкретните условия и конкретните ученици. В хода на обучението се поставят акценти, както върху педагогическата страна на проблема, така и върху формирането на конкретни знания и умения за работа в богата на технологии среда.

По време на тренинг сесиите се осъществи работа по интердисциплинарни интерактивни задачи, както и работа с конкретни уеб-базирани приложения и облачни технологии. Програмата на курса включва темите: иновации в преподаването, оценяване и портфолио, проектно-базирано обучение и екипни задачи и форми на работа, използване на облачни технологии и уеб-базирани ресурси. Съчетават се тренинг сесии по творчески интердисциплинарни задачи и тренинг сесии за формиране на конкретни дигитални умения у учителите.
Обучението се проведе по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за профисионално развитие на педагогическите специалисти" (КПРПС), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-

2019 2020 133PMG KN Logo 2019За учебната 2019/2020 година ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Кюстендил обявява свободни места в следните класове:

Информацията за свободните места можете да изтеглите от тук: