Новини


Уважаеми ученици, уважаеми родители,

от 29 януари до 4 февруари 2020 година се преустановява учебния процес в ПМГ, поради обявена грипна епидемия в община Кюстендил.

5 февруари е неучебен ден - междусрочна ваканция.

Учебните занятия се подновяват на 6 февруари (четвъртък) - начало на втори учебен срок.

Запознайте се със З А П О В Е Д № 496/28.01.2020 г.на Директора на ПМГ.

Целта на конкурса "Търси се Супер STEM" е да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират.

Общо 282 проекта – 110 на учители и 172 на ученици участваха в третия Национален конкурс за STEM науки в България 2019. Победителите получават сертификати от Научния Център Карнеги, САЩ.
На 25.01.2020 се състоя церемoнията по награждаване. Присъстваха учители, ученици, родители и гости, бяха връчени златни медали, сертификати и подаръци на победителите на национално ниво. Официални гости бяха г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката на България, г-жа Гергана Паси, основател на Дигитална Национална Коалиция, д-р Емилия Занкина, първи заместник-ректор, Американски университет в България, г-жа Милена Крумова, основател на ЕдуТехФлаг.
В конкурса се включиха над 100 учители, като повече от удивителни са проектите и иновативните практики, които прилагат учителите участници от много български градове в категориите STEM AMBASSADOR и DIGITAL EXCELLЕNCE. Това са учителите, които насърчават учениците да се интересуват и любопитстват в областта на информационно-комуникационните технологии/програмирането/софтуерните технологии и други активности, свързани с дигиталните ресурси и инструменти в училище.
Национални победители са:
Александра Умленска и Андреа Николчова, проект „Звездна карта“, категория STE(A)M, 8-12 клас
Победители за област Кюстендил са:
Биляна Йорданова, учител по Информационни технологии, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, категория DIGITAL EXCELLЕNCE
Янислав Боцев, проект „Количкомер“, категория STEM - 4-8 клас.

Честити награди!

 

nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-
nagrajdavane-

Налице са резултатите от Европейската седмица на програмирането 2019 г., която се оказа най-мащабната досега: общо 4,2 милиона участници взеха участие в над 72 000 дейности в повече от 80 страни по света. Повечето дейности предлагаха възможност за усвояване на изчислително мислене и основи на програмирането по забавен и ангажиращ начин, все по-голям брой от тях са фокусирани върху усъвършенствани технологии, като роботика или изкуствен интелект. Следващото издание ще се проведе между 10 и 25 октомври 2020 г.
Над 600 ученика бяха включени в различните инициативи на училището: Програмиране с Finch и Bee Bot, съвместно с Регионална библоитека гр. Кюстендил; Първи стъпки с Arduino и Digital SandBox, съвместно със SoftUni; Girls in ICT, съвместно с д-р Милена Крумова, edutehflag; LEGO състезание, съвместно с ОУ „Даскал Димитри“ гр. Кюстендил; Въведение в Scratch, с проф. Папанчева; Уроци по визуално програмиране – всички учители по ИТ и информатика.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е единственото училище в България, което Google подкрепи с финансиране за провеждане на инициативите си по време на Европейската седмица на програмирането, чрез проекта „Google&&PMG_KN”.

За успеха на всички събития допринесоха учителите по информатика и ИТ – Биляна Йорданова, Валентина Стоименова, Мадлена Ковачева, Камен Котев, Елица Лазарова и Цветяна Йовева.
Темите включваха кодиране, изчислително мислене, визуално програмиране, роботика и разработка на приложения. Блогът на Европейската седмица на програмирането е пълен с примери за огромното разнообразие от дейности, организирани през 2019 г.
Европейската седмица на програмирането е инициатива на равнище граждани, организирана от доброволци – посланици, водещи учители и програмисти ентусиасти в цял свят. Тя се подкрепя от Европейската комисия и образователни министри в страните от Европейския съюз и Западните Балкани. Европейската комисия подкрепя Европейската седмица на програмирането като част от своята стратегия за цифров единен пазар и чрез Плана за действие в областта на цифровото образование.

sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-

На 16 януари 2020 г. в актовата зала на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил, се проведе интересен и забавен урок с тема „Въведение в Scratch”.Scratch е интерактивна платформа за визуално програмиране, която помага на децата да развият креативно и логическо мислене, както и умения за работа в екип и да направят първите си стъпки в програмирането.
Участници бяха учениците от V клас, а лектор бе Янислав Боцев, ученик от VI клас, който демонстрира направени от него игри и проекти.
Считаме, че метода „връстници обучават връстници“ дава моного ефективни резултати за повишаване на дигиталната грамотност на учениците и повишаване на тяхната мотивация за учене.
Янислав Боцев ще проведе кратък курс на желаещите да се занимават с програмиране със Scratch и разработка на игри.

 

 

scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-

По предложение на ученици от VIII клас на нашето училище предстои учредяване на „Мото клуб“ в ПМГ.

Предлагаме Ви да се запознаете с тяхното писмо - обръщение към всички ученици на гимназията.

 Здравейте,
Ние – Виктор Цветков и Йоана Венева – от 8 г клас, сме „запалени“ по автомобилите и организираме „Мотоклуб“ в ПМГ. В клуба ще се изучават и ще се обсъждат характеристиките на автомобилите, джиповете, камионите, мотоциклетите и другите превозни средства; вътрешен и външен тунинг; ще се посещават автомобилни мероприятия.
Срещите ще се провеждат всеки понеделник от 15 часа в конферентната зала на ПМГ.
Каним всички, които се интересуват от автомобили, мотоциклети и други превозни средства да се присъединят към нас!

Очакваме Ви!

Предлагаме Ви писмото на инициаторите за изграждане на Мото - клуб в ПМГ, заедно с  кратка форма за заявяване на желание за участие в дейността на „Мото клуб“.

Читателският клуб към Ученическия съвет на ПМГ успешно приключи своята активна дейност за 2019 г. с изявата си в национален ефир - интервю за БНТ.

 

Коледната украса на клуба е в съответствие с цялостната концепция на гимназията - "Да рециклираме Коледа" и да спасим коледно дърво.

Вижте:

 

-klub-
-klub-
-klub-
-klub-
-klub-
 

 

Йоана Стойкова и Габриела Стоянова са ученички от 9 в клас и са доброволки към Българския младежки червен кръст.

Със съдействието на медицинската сестра на ПМГ - г-жа Антоанета Мишовска и завеждащата кабинет "Ученическо и детско здравеопазване" към община Кюстендил - г-жа Камелия Стефанова те проведоха беседа в 10 клас, на тема "ХИВ и СПИН".

Учениците се научиха да разграничават ХИВ и СПИН и за затвърждаване на знанията си се включиха в игра "Мит-реалност".