Новини

От месец януари 2019 година ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил стартира въвеждането на облачната система G suite за образованието. Тя обхваща всички дейности свързани с работата на администрацията,  на учителите и учениците.
Електронната кореспонденция между училището, неговите възпитаници, родителите или настойниците ще се провежда чрез защитени пощенски кутии и “облачни” приложения. Освен опазване на чувствителните лични данни за потребителите, платформата G Suite за образованието осигурява и инструменти за подобряване на качеството на комуникацията и екипната работа в училище.
Всички учители и ученици в училището до края на учебната година ще разполагат с профили за достъп до всички техни документи, презентации, проекти, тестове, учебни задания, домашни работи и други материали независимо кога и къде.
Облачна платформа G Suite за образованието включва полезни инструменти за общуването, организацията на информацията и учебния процес като електронна поща (Gmail), диск (Drive), формуляри (Forms), групи (Groups), календар (Calendar), сайтове (Sites) и класна стая (Classroom).
Google G suite за образованието се внедрява в ПМГ " Проф. Ем. Иванов" съвместно с Център за творческо обучение - София и е част от проект "Център за високи постижения на ученици по природни науки и екология", финансиран от Фондация "Америка за България" по Програма "Училища на Бъдещето" и проект Училище в облака.

Отлично бе представянето на състезателите от ПМГ в общинския етап на турнира по шахмат, проведен от 4 до 7 декември 2018година. Йоана Анастасова, Божидара Крумова, Михаил Станков и Йоана Ангелова заеха първо място в отборното класиране V - VII клас.

От 10 до 14 декември 2018 година се проведе турнир по тенис на маса. Достойно бе представянето на учениците от ПМГ и в общинската надпревара по тенис на маса.
Наред с отборното първо място при V-VII клас, в индивидуалното класиране призовите места бяха взети от следните ученици на ПМГ: Адриан Янков- първо място; Константин Механджийски - трето място
Във възрастова група VIII - X клас - сме на трето място в отборното класиране, а във възрастова група X - XII клас - сме на първо място в отборното класиране при момичета и момчета.Ето и индивидуалното класиране:Деан Миланов - първо място,Георги Иванов -второ място, Аксения Иванова - първо място, Кристина Иванова - второ място, Виолета Масларска - трето място

 

 
tenis-masa-
tenis-masa-
tenis-masa-
tenis-masa-
tenis-masa-

Ученичките от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил Ани Ивайлова Ковачева от IX клас и Бригита Симеонова Андонова от XI а клас спечелиха стипендии от Американска фондация за България по Програма „Стипендии в средното образование“ в направление „Чужди езици, хуманитарни науки и изкуства за 2018/2019 година”.
Американска фондация за България подкрепя, насърчава и допринася за отлични постижения в образованиeто, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. Стипендиите се отпускат за ученици с постижения и изявени интереси по математика, природни науки, хуманитарни науки, чужди езици и изкуства.
Стипендиантите на Природоматематическа гимназия са заемали призови места на областни и национални кръгове на олимпиади и състезания по различни учебни дисциплини.