Новини

ТВ "Запад" направи репортаж под надслов: ПМГ "Проф. Емануил Иванов" отбеляза своя ден.

Предлагаме Ви да разгледата електронната книга "ИНОВАТИВНИ УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ И
ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИТЕ И МАТЕМАТИКАТА". В нея са представени разработените проекти от конкурса : "Търси се Супер СТЕМ" .
Нашето училище участва с два проекта:
Проект „Galaxy Travellers“ (STEAM), разработен от
Александра Умленска и Андреа Николчова (стр.99)
и Проект “Количкомер” (STEM) на Янислав Боцев (стр.101).
Ръководител на учениците е Биляна Йорданова - учител по И и ИТ в нашето училище
Накратко за проектите:

Galaxy Travellers представлява звездна карта, комбинираща всички STEAM науки. Нейната цел е изучаването на зодиакалните съзвездия и тези, изобразяващи животни, митологични създания, герои и елементи, по лесен, иновативен и интересен начин. Идеята се заражда покрай иновациите, които се използват за изучаване на космическото пространство

Какво е Количкомер? Количкомер е количка, която позволява измерване на разстояния по произволна линия, може да обикаля около стените и да измерва тяхната дължина. Тя е направена върху шасито на обикновена детска радиоуправляема количка, като е монтиран оптичен датчик за завъртането на колелата. Micro:Bit се използва за четене на датчиците, изчисляване на изминатото разстояние и изобразяването му с помощта на светодиодите, монтирани върху платката.

Браво на Янислав, Александра и Андреа!
Гордеем се с Вас!

 

 Известни са победителите в националния конкурс " Пролет върху листа" 2020 г. Сред наградените с грамоти са и трима представители на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" :

- Ани Даниелова Георгиева - 11 клас - първо място в трета възрастова група
- Мирела Мирославова Кенова - участие в изложба на конкура
- Елена Светланова Деянова - 9 клас - участие в изложба на конкура

Конкурсът е утвърден форум на детското творчество и се радва на широка популярност. Хилядите получени рисунки го превръщат в представителна извадка за нивото на детското изкуство в България.

Честити награди!

 

pr-konkurs-
pr-konkurs-
pr-konkurs-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За новата учебна 2020/2021 година в ПМГ ще бъдат приети ученици в Vклас: 2 паралелки - 52 ученика  и в  VIII клас: четири паралелки - 104 ученика.

Предлагаме Ви да се запознаете със заповед № РД 06-120/29.04.2020. на началника на РУО – Кюстендил (с приложения), относно утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на Кюстендил, както следва:

 

Уважаеми родители,
Със Заповед № РД 06-120 от 29 април 2020 година на РУО – Кюстендил, е утвърден държавният план-прием за учебната 2020/2021 година в ПЕТИ клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, както следва: 2 паралелки с общо 52 ученици.
Съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в сроковете, регламентирани в нея, бяха определени и публикувани на сайта на училището СПИСЪК на състезания и РЕГЛАМЕНТ за прием в 5 клас. Знаете, че състезанията не бяха проведени, в резултат на което тези документи са неприложими.
На 30 април 2020 година се проведе видеоконферентна среща на директорите на математическите гимназии с министъра на образованието и неговия екип. Тема на обсъждането беше приемът на ученици в пети клас в тези училища.
Информираме ви, че предстои определяне на дата за провеждане на математическо състезание за прием в ПЕТИ клас в математическите гимназии – във втората половина на месец юни, след провеждането на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване за 7 КЛАС.
Ще ползваме опита от провеждането на тези изпити и ще осигурим възможно най-безопасни условия за здравето на децата и учителите. Явяването на състезанието е ПО ЖЕЛАНИЕ и БЕЗ ТАКСА за правоучастие.
За организацията на това състезание е необходимо да знаем кои ученици ще участват в него.
Ако желаете детето Ви да участва в състезанието за прием в ПМГ трябва да подадете заявление за участие. Това може да стане по ЕДИН от следните два начина:

- Електронно - попълнете форма на следния линк:

https://forms.gle/arTncsX5ZjHLiAQL9

ИЛИ

- Разпечатете заявлението на хартия, попълнете и го предайте на охраната на входа на ПМГ (от там бихте могли да получите и формуляр).

СРОКЪТ за подаване на заявленията е 1 юни 2020 година, 15:00 часа

Следете страницата на училището, където ще публикуваме допълнителна информация относно датата на състезанието (определя се от МОН), мястото и началния час, организацията му (пропусквателен режим и изисквания), новия РЕГЛАМЕНТ (очакваме заповед/наредба от МОН)

Бъдете здрави!
Елена Стоилова, директор

На 14 април 2020 година в рамките на заниманията по интереси, чиято Програма за седмицата 13-16 април е оповестена на на всички ученици, се проведе видеоконферентна връзка със съдии от Окръжен съд- Кюстендил.
Предлагаме Ви да се запознаете с прессъобщението за дистанционно обучение с ученици от училището на тема за домашното насилие.

 

Днес 16 март 2020 от 9.00 часа започна новата форма на обучение - дистанционна.
Създадени бе предварителна организация и нужната подготовка за да може още от първия ден - 16 март да започнем  обучението. А това накратко означава - на 14 март 2020 бе изпратено писмо до родителите на учениците от директора на ПМГ; своевременно са приети ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ чрез електронната платформа Google G-Suite, като всеки ученик има акаунт; разполагаме с нужната техника.
Резултатът е:  успешно преминал учебен ден от дистанционното обучение. Ето вижте:

2020 03 16 video 1 day