Новини

На 1 февруари 2019 година Американската фондация за България обяви резултатите от конкурса за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология за учебната 2018/2019 година.
Всяка година Американска фондация за България обявява конкурс за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология, като основната цел на тази програма е да се насърчат и подпомогнат учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като бъдат стимулирани да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.

За учебната 2018/2019 година ПМГ „Проф. Еманул Иванов“, гр. Кюстендил спечели със своя проект „Школа по информатика“. Предстои да се проведат  занимания с ученици от училището ни с изявени интереси в областта на програмирането.
Работата по проекта “ Школа по информатика“ е неразделно свързан с реализацията на проект "Център за високи постижения на ученици по природни науки и екология", финансиран от Фондация "Америка за България".

Координатори на проекта са Цветяна Йовева и Валентина Стоименова - учители в ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.

На 24 януари 2019 година двадесет учители от община Кюстендил станаха учредители на секция към Съюза на математиците в България. Домакин на Учредителното събрание беше ПМГ „Проф. Ем. Иванов“. Избраното ръководство е в състав: Георги Стоилов, Маргарита Здравкова, Елица Лазарова, Галина Александрова и Биляна Йорданова.

Гост от Управителния съвет на СМБ беше изтъкнатия български математик проф. дмн Петър Бойваленков, който поздрави кюстендилската колегия и ѝ пожела ползотворна бъдеща работа.

От месец януари 2019 година ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил стартира въвеждането на облачната система G suite за образованието. Тя обхваща всички дейности свързани с работата на администрацията,  на учителите и учениците.
Електронната кореспонденция между училището, неговите възпитаници, родителите или настойниците ще се провежда чрез защитени пощенски кутии и “облачни” приложения. Освен опазване на чувствителните лични данни за потребителите, платформата G Suite за образованието осигурява и инструменти за подобряване на качеството на комуникацията и екипната работа в училище.
Всички учители и ученици в училището до края на учебната година ще разполагат с профили за достъп до всички техни документи, презентации, проекти, тестове, учебни задания, домашни работи и други материали независимо кога и къде.
Облачна платформа G Suite за образованието включва полезни инструменти за общуването, организацията на информацията и учебния процес като електронна поща (Gmail), диск (Drive), формуляри (Forms), групи (Groups), календар (Calendar), сайтове (Sites) и класна стая (Classroom).
Google G suite за образованието се внедрява в ПМГ " Проф. Ем. Иванов" съвместно с Център за творческо обучение - София и е част от проект "Център за високи постижения на ученици по природни науки и екология", финансиран от Фондация "Америка за България" по Програма "Училища на Бъдещето" и проект Училище в облака.