Новини

На 1-ви март 2019 година в Аулата на Великотърновския университет се проведе заключителният етап (публична защита) на третото издание на ученическия конкурс „Пространство и време“, организиран от Академия за лидери при Историческия факултет, ателие „История и памет“ и с подкрепата на Студентския съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Научните журита отличиха най-успешните участници в конкурса, които получиха и специална Грамота на Историческия факултет. С грамоти за оказаната професионална подкрепа на младите лидери в контекста на качествената промяна на връзката университет – училище бяха почетени и учителите.
Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществи от преподаватели от две от катедрите на Историческия факултет – „Нова и най-нова история на България“ и „География“.
Мартин Ковачки от 10 в клас зае второ място в направление блог, със своя проект „Споделено за географията“. Ръководители на проекта са Албена Джонева, учител по география и икономика, и Биляна Йорданова, учител по информатика.
Мария Петрова и Славея Антонова от 10 а клас, завоюваха второ място в направление мулимедийни презентации с проекта си „Извезана народност“. Ръководител на проекта е Биляна Йорданова, учител по информатика.
В двете тематични направления – история и география – в заключителния етап са включени 88 разработки, които са авторски продукт на 95 ученици от гимназиалната образователна степен (ІХ – ХІ (ХІІ) клас). Представените конкурсни материали са в три формата: писмен, визуален и електронен. Сред темите, провокирали най-силно интереса на младите хора към историята на българския народ и държава, и на нейното съвременно географско пространство, са: Приносът на траките в съвременната българска култура, Българите и „другите“ в Османската империя, По следите на една фотография, Човекът, с който се гордее моят род; Едно от лицата на географията, Моята географска и културна представа за България, „Научих, че всеки иска да живее на върха на планината, забравяйки, че единственото, което има значение, е как се катерим“ (Габриел Гарсия Маркес), „Въображението е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн), Отговорността да си европеец, Споделено за географията.
От името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов и академичното ръководство приветствие към гостите и участниците в събитието отправи доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност на Великотърновския университет. „Радвам се да видя толкова млади хора – ученици, студенти и докторанти, участници в конференцията. Това е пътят към сериозната наука. По време на този престижен форум ще имате възможност да обменяте мисли и идеи, което ще ви помогне занапред. Пожелавам успех на конференцията!“, каза в приветствието си доц. Димитър Димитров.

 

 

 
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-
prostranstvo-vreme-

По случай 45-годишнината на Природоматематическа гимназия "Проф. Ем.Иванов" и с благотворителна цел учениците на Татяна Живкова и Детелина Тихолова издадоха книжка с творби на младите поети и художници на училището. Отпечатването на книжката бе финансирано изцяло със средства от коледните благотворителни базари.

Авторите благодарят на всички граждани и институции, които помогнаха отпечатаните 400 бр. да бъдат продадени и по сметката на Тони Костов да постъпят 2385 лв.

 

Книжката с творбите на младите поети и художници на училището можете да прелистите тук: "Това е нашият свят".

В края на месец февруари се проведе предварителният кръг на НІРРО – международна олимпиада по английски език, организирана от Global Hippo Association. В олимпиадата участват ученици от 6 до 19 г. от целия свят, провежда се в три кръга: предварителен, полуфинален и финален.
Тази година тя се провежда за седми път, като нашето училище взе участие за първи път в категориите Hippo 1, Hippo 2, Hippo 3, Hippo 4 и Hippo 5. В предварителния кръг се включиха 37 ученици, а 12 от тях получиха максимален резултат и се класираха за полуфиналния кръг. Участниците с максимален брой точки са:

Hippo 2

1. Йоанна Валериева Анастасова -7 кл.
2. Дейвид Радославов Нешев – 6 кл.

 

Hippo 3

1. Калоян Светославов Димитров – 9 кл.
2. Евтим Евтимов Иванов – 9 кл.
3. Денислав Емилов Зарев- 9 кл. .
4. Ани Ивайлова Ковачева - 9 кл.
5. Василия Бисерова Спиридонова - 9 кл.
6. Стелиан Любомиров Георгиев - 8 кл.
7. Мартин Мариов Христов - 8 кл.

Hippo 4

1. Никола Светославов Георгиев -10 кл.
2. Аполония Нети Иванова Гаврилова – 10 кл.
Hippo 5 1. Георги Кирилов Иванов – 12 кл.

Пожелаваме успех на класираните ученици!