Новини

На 27.06.2018 г. в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил се проведе заключителен семинар по проект „Търсачи на астероиди“.
През учебната година 10 ученици от VIII до XII клас, във възрастов диапазон 14-18 години, участваха в дейностите на клуба. Техен ръководител беше г-жа Силвия Стойчева, учител по физика и астрономия.
Проектът бе реализиран с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Знания за успех“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.
На заключителния семинар учениците показаха различни възможности за съчетаване на изкуството и науката. Част от тях рисуваха върху тениски на тема „Космос“.
„Участниците в дейностите по проекта разпространяваха своите практики, създадените проекти и макети. Уроците бяха мултиплицирани сред близо 100 ученици от учебното заведение. Идеята беше знанията да се прилагат на практика, да има процес и упражнения“ – каза Биляна Йорданова, учител по информационни технологии и ръководител на проекта.
Смятам, че ползата от астрономията е голяма. Учениците виждат малко повече за света около себе си, успяват да се ориентират по звездното небе, да решават сложни задачи, да виждат смисъла от математиката и екологията. Така те придобиват една по-цялостна представа за процесите и явленията, обогатяват знанията и възможностите си, уточни Силвия Стойчева.
Всички дейности по проекта се реализира успешно, защото те изцяло промениха отношението на учениците към науката и образованието, повишиха мотивацията, желанието и интересът им за учене чрез прилагане на STEM и STEAM обучение.

 

 

astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-
astronomia-

На 22 юни 2018 год. на тържествена церемония бяха връчени дипломите за завършено средно образование на Випуск 2018 в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, град Кюстендил – 45-тият в историята на училището.

Общо 75 зрелостници приключиха важен етап от житейския си път с поглед към мечтаното бъдеще, пълни с оптимизъм и енергия.

Успешно се дипломираха всички ученици от випуска с общо постижение от Държавните зрелостни изпити – Много добър (5,22) и среден успех от гимназиалната степен на обучение според дипломите - Много добър (5,36).

На задължителния за всички ДЗИ по български език и литература: 20% от оценките са отлични. Среден успех – Много добър (5,04).

Математика и природни науки избраха около 62% от завършилите тази година ПМГ с отлични резултати по математика - 2 пълни шестици и общ успех Много добър (5,36) и една пълна шестица по химия и опазване на околната среда и общ успех Отличен (5,69).

Прави впечатление, че над 37% от учениците избраха чужд език като втори държавен зрелостен изпит: английски език – 26 души - 7 пълни шестици, среден успех – Отличен (5,75); руски език и испански език по един релостник с отлично представяне.

Повече от 41% от всички получени изпитни оценки на двата зрелостни изпита са „Отличен“, 16 зрелостници имат и на двата изпита отлични оценки – това са повече от 21% от випускниците.

Освен с отличните си резултати в учебната работа, в историята на випуска остават високите постижения от олимпиади и състезания на неговите математици-информатици: Светослав Георгиев, Алекс Петров; на физика - Васил Михайлов; химичката - Надежда Димова; география и икономика – Васко Георгиев; български език и литература – Божидара Начева; английски език – Антонио Петров; на художничката Янита Ангелова и спортиста Емилиян Тасков, които получиха специалните награди на методически обединения по решение на Педагогическия съвет на училището.

Специално приветствие от името на родителите на завършващите ПМГ поднесе г-жа Гергина Попова, а от името на абитуриентите обръщение към учители, родители и най-вече към съвипускниците направи Божидара Начева.

Г-жа Паскалева – директор на ПМГ – се обърна към зрелостниците с думите: „Скъпи млади хора, бъдете здрави и упорити, борбени и непримирими, преследвайки мечтите си. Живейте с чест и не се страхувайте да признавате грешките си – това ще ви прави по-силни и по-достойни за хората около вас. Вярвайте в себе си и в избора, който непрекъснато ще трябва да правите! Така нашето силно желание да успеете в живота си, ще се сбъдне.

На добър час!“

vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-
vipusk2018-

 

На 25 юни 2018 г. се проведе заключителното заседание на Ученическия съвет на ПМГ, с председател Кристина Димитрова – ХІ б клас, на тема „Дейността на Ученическия съвет в живота на училището”.

Трите работни групи излязоха със свои становища, мнения и идеи за екипната работа и ефективното лидерство, за споделената отговорност и за това как да се управляват взаимоотношенията между учениците по конструктивен и уважителен начин. Обсъдени бяха и темите за ученическо самоуправление; обособяване на комисии; организиране на форуми и дискусии по актуални теми. Планираха се дейности, цели и задачи за учебната 2018/2019 година.
В заседанието се включи и работна група от преподаватели - г-жа Г. Стоименова – зам.-директор АСД; г-жа Л. Механджийска – педагогически съветник; г-жа Ел. Стоилова – учител по математика и г-жа С. Стойчева – учител по физика и астрономия.

zasedanieUS-
zasedanieUS-
zasedanieUS-
zasedanieUS-
zasedanieUS-
zasedanieUS-
zasedanieUS-