Новини

ТВ "Запад" направи репортаж под надслов: ПМГ "Проф. Емануил Иванов" отбеляза своя ден.

Предлагаме Ви да разгледата електронната книга "ИНОВАТИВНИ УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ И
ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИТЕ И МАТЕМАТИКАТА". В нея са представени разработените проекти от конкурса : "Търси се Супер СТЕМ" .
Нашето училище участва с два проекта:
Проект „Galaxy Travellers“ (STEAM), разработен от
Александра Умленска и Андреа Николчова (стр.99)
и Проект “Количкомер” (STEM) на Янислав Боцев (стр.101).
Ръководител на учениците е Биляна Йорданова - учител по И и ИТ в нашето училище
Накратко за проектите:

Galaxy Travellers представлява звездна карта, комбинираща всички STEAM науки. Нейната цел е изучаването на зодиакалните съзвездия и тези, изобразяващи животни, митологични създания, герои и елементи, по лесен, иновативен и интересен начин. Идеята се заражда покрай иновациите, които се използват за изучаване на космическото пространство

Какво е Количкомер? Количкомер е количка, която позволява измерване на разстояния по произволна линия, може да обикаля около стените и да измерва тяхната дължина. Тя е направена върху шасито на обикновена детска радиоуправляема количка, като е монтиран оптичен датчик за завъртането на колелата. Micro:Bit се използва за четене на датчиците, изчисляване на изминатото разстояние и изобразяването му с помощта на светодиодите, монтирани върху платката.

Браво на Янислав, Александра и Андреа!
Гордеем се с Вас!

 

 Известни са победителите в националния конкурс " Пролет върху листа" 2020 г. Сред наградените с грамоти са и трима представители на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" :

- Ани Даниелова Георгиева - 11 клас - първо място в трета възрастова група
- Мирела Мирославова Кенова - участие в изложба на конкура
- Елена Светланова Деянова - 9 клас - участие в изложба на конкура

Конкурсът е утвърден форум на детското творчество и се радва на широка популярност. Хилядите получени рисунки го превръщат в представителна извадка за нивото на детското изкуство в България.

Честити награди!

 

pr-konkurs-
pr-konkurs-
pr-konkurs-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За новата учебна 2020/2021 година в ПМГ ще бъдат приети ученици в Vклас: 2 паралелки - 52 ученика  и в  VIII клас: четири паралелки - 104 ученика.

Предлагаме Ви да се запознаете със заповед № РД 06-120/29.04.2020. на началника на РУО – Кюстендил (с приложения), относно утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на Кюстендил, както следва:

 

Уважаеми родители,
Със Заповед № РД 06-120 от 29 април 2020 година на РУО – Кюстендил, е утвърден държавният план-прием за учебната 2020/2021 година в ПЕТИ клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, както следва: 2 паралелки с общо 52 ученици.
Съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в сроковете, регламентирани в нея, бяха определени и публикувани на сайта на училището СПИСЪК на състезания и РЕГЛАМЕНТ за прием в 5 клас. Знаете, че състезанията не бяха проведени, в резултат на което тези документи са неприложими.
На 30 април 2020 година се проведе видеоконферентна среща на директорите на математическите гимназии с министъра на образованието и неговия екип. Тема на обсъждането беше приемът на ученици в пети клас в тези училища.
Информираме ви, че предстои определяне на дата за провеждане на математическо състезание за прием в ПЕТИ клас в математическите гимназии – във втората половина на месец юни, след провеждането на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване за 7 КЛАС.
Ще ползваме опита от провеждането на тези изпити и ще осигурим възможно най-безопасни условия за здравето на децата и учителите. Явяването на състезанието е ПО ЖЕЛАНИЕ и БЕЗ ТАКСА за правоучастие.
За организацията на това състезание е необходимо да знаем кои ученици ще участват в него.
Ако желаете детето Ви да участва в състезанието за прием в ПМГ трябва да подадете заявление за участие. Това може да стане по ЕДИН от следните два начина:

- Електронно - попълнете форма на следния линк:

https://forms.gle/arTncsX5ZjHLiAQL9

ИЛИ

- Разпечатете заявлението на хартия, попълнете и го предайте на охраната на входа на ПМГ (от там бихте могли да получите и формуляр).

СРОКЪТ за подаване на заявленията е 1 юни 2020 година, 15:00 часа

Следете страницата на училището, където ще публикуваме допълнителна информация относно датата на състезанието (определя се от МОН), мястото и началния час, организацията му (пропусквателен режим и изисквания), новия РЕГЛАМЕНТ (очакваме заповед/наредба от МОН)

Бъдете здрави!
Елена Стоилова, директор

На 14 април 2020 година в рамките на заниманията по интереси, чиято Програма за седмицата 13-16 април е оповестена на на всички ученици, се проведе видеоконферентна връзка със съдии от Окръжен съд- Кюстендил.
Предлагаме Ви да се запознаете с прессъобщението за дистанционно обучение с ученици от училището на тема за домашното насилие.

 

Днес 16 март 2020 от 9.00 часа започна новата форма на обучение - дистанционна.
Създадени бе предварителна организация и нужната подготовка за да може още от първия ден - 16 март да започнем  обучението. А това накратко означава - на 14 март 2020 бе изпратено писмо до родителите на учениците от директора на ПМГ; своевременно са приети ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ чрез електронната платформа Google G-Suite, като всеки ученик има акаунт; разполагаме с нужната техника.
Резултатът е:  успешно преминал учебен ден от дистанционното обучение. Ето вижте:

2020 03 16 video 1 day

Уважаеми ученици,

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Уважаеми директори и педагогически специалисти,

Призоваваме Ви:
• да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
• да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!