Новини

На 5 октомври 2018 година ученици от десетите класове на училището участваха в дискусия, проведена в 23 СОУ - София.
Нашето училище заедно с ЕГ " Д-р Петър берон" и ПГИМ "Йордан Захариев" са част от проекта :                      " Дигитализацията: диалог с националните и регионалните институции и лидери за реализацията, културата и грамотност на младите българи".
Изпълнението на проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма " Еразъм" към ЕС продължава.

Учениците видяха и първата смарт класна стая, изградена в 23 СОУ. Смарт класната стая е характерна с иновативния начин на обучение, а именно дигитализирането на целия процес, използвайки модерни таблети, монитори, видео материали, камери и др., чрез които да се привлече желанието на ученика към обучението.

 
digitalizacia-
digitalizacia-
digitalizacia-
digitalizacia-

На 3 октомври и 5 октомври 2018 година в ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ - Кюстендил се проведоха срещи на ученици от десетите и единадесетите класове с представители на РС ПБЗН – Кюстендил .
Целта на срещите бе привличане на млади доброволци, като бъдещи членове на доброволните формирования.
Инспекторите Владислав Ангелков и Благой Везенков разясниха пред учениците, как обучението на младежи (16-18 годишни) за доброволци може да се организира като извънучилищна форма. Представена бе презентация на тема: „Как да стана Млад доброволец“.
На желаещите се предоставиха заявления за участие в предстоящото обучение за доброволец.
Представителите на РС ПБЗН направиха и представяне на професията „пожарникар“, защото може би някои от присъстващите настоящи ученици са бъдещи техни колеги, като служители на органите за пожарна безопасност и защита на населението.

formoriwania-
formoriwania-
formoriwania-
formoriwania-

 

 

Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил за 45 поредна година посрещна своите ученици с очакване за бъдещи успехи, в които интелектът, професионализмът, младостта, дързостта, зрелостта и стремежът към знания ще предопределят облика на 2018/ 2019 учебна година.

 

na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-
na4alo-