Новини

 През учебната 2022/2023 година образователният процес в паралелките 5-6 клас бе организиран по модела 1:1 (устройство за всеки ученик). Образователният процес бе организиран с включване на проектно базирано обучение като се използват ресурсите на Интел "Умения за иновации" с подкрепата на Центъра за творческо обучение. 

 Разглежда се една значима тема в различни учебни предмети. През втория учебен срок учениците от 5-ти клас работиха по темата “Здравословно хранене за всички”, а учениците от 6-ти клас разгледаха интегрирано темата “Разследване на горски пожари”.

 В четири поредни дни - от 05. 06. до 08.06. 2023 г., в Конферентната зала на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” учениците, заедно с екипа от учители в 5 и 6 клас представиха финалните продукти от реализираните проекти. Учениците се включиха с желание и положиха много усилия в своите проекти, които бяха реализирани в учебните часове. 

 Важна за мотивацията и степента на удовлетвореност е заключителната част, в която учители и ученици представят пред гости част от проектите си. Специални гости бяха г-жа Розалия Радева (представител на Център за творческо обучение), г-жа Камелия Стефанова (експерт към Община Кюстендил), г-жа Емилия Иванова (експерт в Държавно ловно стопанство - Кюстендил), гл. инсп. Симеон Симеонов (началник РС ПБЗН Кюстендил) и служители на РС ПБЗН Кюстендил. Присъстваха също учители от училището и родителите на учениците, които активно се включиха в предложените дейности.

 Работата по модела 1:1, включването на проектно ориентирано обучение с практическа насоченост, дейностите за развитие на дигитални и презентационни умения продължава и през следващата учебна година.

Пожелаваме слънчева и мотивираща лятна ваканция на най-малките ни ученици!

intel-
intel-
intel-
intel-
intel-
intel-
intel-
intel-

ПРОДЪЛЖАВА И СЕ НАДГРАЖДА ДВУГОДИШНОТО НИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЛОТЕНА ОБЩНОСТ И ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТТА

 На 7 юни 2023 година екипът на УНИЦЕФ посети ПМГ с Елена Петрова, която е новият Посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България. Срещата се засне от екип на БНТ и беше свързана с това да се обсъдят ефектите в общността, след приключването на двугодишната програма на УНИЦЕФ „СТЪПКИ ЗАЕДНО“. 

 Учители и ученици дискутираха темите, които са свързани с училищния климат и как се поддържа той, какво се прави в посока на предотвратяване на случаите на тормоз и насилие, как се развива Ученическото самоуправление, в каква посока се изгражда диалога с родителите. 

 Социалният форум театър събра овациите на всички присъстващи в залата със своя етюд „Приятелки“, който представя как нарушената комуникация между децата и родителите често е причина децата да попадат в рискови социални ситуации с тежки последици и да бъдат обект на насилие и тормоз от връстници. Актрисата Елена Петрова беше възхитена от Адриана Григорова, Анастасия Георгиева, Ангелина Цветанова, Йоана Алабачка, Йоана Венева, Магдалена Беловодска, Мария Банова, Миа Димитрова и Яница Тодорова, които  много умело пресътвориха образите и представите идеите на етюда. 

 Дейвид Нешев, който е председател на Ученическия съвет на ПМГ, екипът на Миротворците и Виктор Цветков, координаторът на Училищния патрул, също се включиха убедително в дискусията.  

 Посещението на нашите гости внесе оживление в цялото училище, защото актрисата Елена Петрова и представителите на УНИЦЕФ посетиха учебни часове и разговаряха с много ученици, учители и служители. 

 На срещата беше дадена категорична заявка, че партньорството ни ще продължи и занапред и ще разширяваме дейностите и броя на участниците в тях.

uc
uc
uc
uc

 СТАНОВИЩЕ  НА КОМИСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНА НАГРАДА  „НА СТАРТ СЕ ЗАСТАВА ЗА ПОБЕДА“,  която  е осигурена от Лилия Георгиева – учител по ФВС в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ - за учебната 2022/2023 година

 Днес, 5 юни 2023 година заседава 5 – членна комисия в състав: 

1. Лилия Георгиева – учител по ФВС

2. Кристина Цекова – учител по ФВС

3. Генчо Атанасов – учител по ФВС

4. Светлин Кирилов – представител на катедра „Спорт и изкуства“

5. Лилия Механджийска – председател на Комисията за стипендии на учениците в ПМГ,

Относно излъчване на двама ученици, които имат призови класирания от олимпийски, световни, европейски и международни състезания, първенства и купи и представено в срок лично портфолио с постиженията им. Кандидатите бяха запознати с предварително обявените критерии:

  • Призови класирания от олимпийски, световни, европейски и международни състезания, първенства и купи;
  • Да бъдат национални състезатели;
  • Да представят лично портфолио с постиженията си до 31.05.2023 г.
  • Да нямат наложени санкции от правилника за дейността на ПМГ. 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

След като бяха разгледани четирите кандидатури комисията определи 2 индивидуални награди в размер на 200.00 лв., които ще бъдат преведени по банкова сметка на следните ученици:

1. Боян Младенов Кръстев – ученик от 7 а клас – в област „Източни бойни изкуства“

2. Нилана Николаева Колевска – ученичка от 9 в клас – в област „Художествена гимнастика“

Чековете с паричните суми на номинираните ученици ще бъдат връчени официално на спортното събитие на училището, което ще се проведе на 14 юни от 12.30 часа, в големия физкултурен салон и ще бъде под наслов  „С волейбол на училище“.

Национално състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства "АЗ МОГА, ТУК И СЕГА" гр. Девин

 Това е 12то  издание на състезанието, в него се включиха 388 ученика  в следните категории: програмиране, фотография, презентация, Front-end web dev, Game dev, видеоклип, графичен дизайн и дизайн на сайт. Работи се на място 7 часа по конкретна задача.

 Нашите ученици се състезаваха в следните категории: програмиране, Front-end web dev, Game dev, графичен дизайн. Конкуренцията беше много голяма, като в програмирането се състезаваха най-много - 90 участника.

Наградени в топ 10!!!

Game dev:

  • 2ро място - Аделина Грозданова 9 кл. отбор "Клеопатра"
  • 4то място - Елизабет  Янева  10 кл. и Елисия Благоева 9 кл. отбор "Unholy"

Програмиране:

  • 3то място - Радин Тихолов 12 кл. и Божидар Петров 10 кл. отбор  "CodeBros"

Front-end Web Development:

  • 9то място - Янислав Боцев 9 кл. 

Графичен дизайн :

  • 8мо място-Мирела Кенова 11 кл.

Ангелина Цветанова и Даниела Христова 8 кл. специална награда от категория Game dev

Даниел Стефанов, Андреа Николчова и Владимир Коцев 12 клас програмиране - 13то място

Честито!!

Adelina
Daniela i Adelina-
Daniela i Delina-
MirelaKenova-
MirelaKenova-
MirelaKenova-
unk

EKУважаеми ученици, родители и учители,

На 31 май 2023 година (сряда) от 14:00 ч. в Конферентната зала на ПМГ "Проф.Емануил Иванов" Кюстендил ще се проведе церемония по награждаване на учениците от област Кюстендил, заели призови места на математическото състезание „Европейско кенгуру".

Пожелаваме още много успехи на талантливите ученици от област Кюстендил!

 Открихме годишната изложба на клуб „Рисуване“, клуб „Concept Art" и ученици от професионална паралелка „Компютърен график“ - 8, 9 и 10 клас при ПМГ „Проф.Ем.Иванов“ гр.Кюстендил във фоайето на Общински театър.

 Творбите в изложбата са нарисувани през учебната 2022/2023 г. Участват  ученици от 7 до 11 клас с 85  рисунки и картини с акварел, акрил, смесена техника, туш, молив, компютърни рисункиы компютърни колажи и плетените кукли на Ангелина Цветанова 8 клас.

 Годишната изложба е традиционна за нашето училище. В нея показваме учебни рисунки и най-добрите творби,  някой   с награди от национални и международни конкурси.

 Изказваме благодарност на фирма „Торготерм“ за подкрепата при разпечатване на компютърните рисунки.

 Художниците работят под ръководството на учителя по изобразително изкуство и ръководител  на клубове „Рисуване“ и „Concept Art" Детелина Тихолова.

poster
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ ОТБЕЛЯЗАХА 24 МАЙ – ПРАЗНИКА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

 ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ се включи в традиционното шествие по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май. В него взеха участие учителите, знаменната група на училището, първенците на випуските, учениците с принос към училището, учениците Миротворци към училището, учениците от осмите класове.

 Началникът на РУО – Кюстендил г – жа  Мая Стойчева връчи грамоти  на удостоените учители от област Кюстендил. Двама учители от ПМГ  получиха наградата „Неофит Рилски“, присъдена от Министерство на образованието и науката. Това са г – жа  Жасмина Мицова – учител по история и цивилизации и г – жа Силвия Георгиева – учител по химия и опазване на околната среда.

Честито на наградените!