Новини

От 2 до 5 април 2018 година в Боровец се проведе Осемнадесетата ученическа секция на 47-ата Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, организирана от Ученическия институт по математика и информатика към БАН. В постер-сесията по информатика и информационни технологии Светослав Бойков Георгиев от ХII а клас получи грамота за отлично представяне и оценка Отличен 6 за проекта си Hovercraft RC. Това е умален модел на истински хоувъркрафт, който предоставя възможност за обхождане на труднодостъпни терени.
За своя проект Светослав получи и специална награда от Стоян Велев от SAP Labs Bulgaria - център за разработка на софтуер и един от лидерите в прилагането на Lean философия и гъвкави (agile) методологии при създаването на софтуер в България.
Специален сертификат и награда за проекта му беше връчена и от доц. проф. Златогор Минчев от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и ръководител секция „Информационни технологии в сигурността“. Той е и директор на Съвместния център за обучение, симулации и анализ  към секция „Информационни технологии в сигурността“.
Светослав Георгиев е поканен да представи своя проект и на Международната конференция CompSysTech, в която участват основно членове на европейските тематични мрежи, инициирани и координирани от Русенския университет.
Ръководител на Светослав е Валентина Стоименова, учител по информационни технологии.
Честити награди и нови успехи!

 
proekt-svetlin-
proekt-svetlin-
proekt-svetlin-
proekt-svetlin-

 През лятото на 2017 година по проект BG 16 REOP 001 – 1. 030. 0002 – C01 “Ефективно подобряване на МТБ в образователната инфраструктура на община Кюстендил“ бе направен основен ремонт на сграда на училището, който обхваща:
•    Цялостна подмяна на покривно пространство,
•    Подмяна на дограма в два спортни корпуса, столова и втори учебен корпус,
•    Подмяна на ВиК и отоплителна инсталация ( направа на топлинни кръгове – възможност за отопление на определени места);
•    Подмяна на осветителни тела; подмяна на подови настилки;
•    Шпакловане и боядисване на стени и тавани, подмяна на врати;
•    Обновени санитарни възли;
•    Боядисани фасади на основен учебен корпус и кабинетен корпус (уеднаквена обща визия на сгради на училището ).
В резултат на извършените строително ремонтни дейности по проекта и направените промени по интериора, както  и създадена организация по преминаване към едносменен режим на обучение ( на кабинетна система) - от страна на ръководството на училището - има нова атмосфера.
Предлагаме Ви да се запознаете с нашето обновено училище .

 

 
-vhod-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
H31-NE-
H33-
aktova-zala
aktova-zala
aktova-zala
biologia-RV
biologia-RV
biologia RP
dvor
dvor
dvor
filosofia VSh
filosofia VSh
k-
k-
k-
k-
k-
k-
k-
ob-centar
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
proleten-dvor-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
s-1-
sgrada
sgrada
t-room-
t-room-
t-room-

     Поздравления за учениците, участници в конкурса „Природата на водата“, представили се достойно.
През месец февруари 2018 година Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира ученически конкурс на тема „Природата на водата“ за изработка и представяне на мултимедийна презентация. Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, с подкрепата на РИОСВ Русе и ВиК Русе.
     След задълбочен аргументиран анализ на постъпилите състезателни материали журито реши да присъди освен призови места, и някои специални награди, в резултат на което се получиха следните резултати:

  • I ВО място: Весела Георгиева Радева, Елвис Благоев Димитров и Георги Георгиев Гинев, 12 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли;
  • II РО място: Мария Методиева Попова и Лиляна Димитрова Юлева, 10 клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил; Ръководители: Радка Павлова и Биляна Йорданова;
  • III ТО място: Анелия Александрова Бонева, 12 клас, ПГСАГ „Пеньо Пенев“, гр. Русе;
  • Специална награда на РИОСВ – гр. Русе: Виктор Сотиров и Красимир Сотиров, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, 6 клас, гр. Кюстендил.
  • Поощрителна награда на РИОСВ – гр. Русе: Христина Иванова, учител в Детска градина „Звездица“, гр. Димитровград.

Честити награди за учениците на ПМГ!