УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ИЗЛЪЧИ СВОИТЕ НОВИ ЗНАМЕНОСЦИ

След достойно представяне на всички кандидати и приключване на процедурата, която премина в три етапа:

- Номинации на Ученическия съвет
- Номинации на учителите, които преподават в 11 клас
- Окончателен вот на членовете на Педагогическия съвет,

имат честта да носят символа на общността за учебната 2022/2023 година следните ученици:

Виктор Илиев – 11а клас – знаменосец
Симона Петрова – 11б клас
Йоана Стойкова – 11в клас.

Уважаеми знаменосци,

Горди сме, че с достойнство носите и отстоявате ценностите на общност ПМГ.