„Коледа за всеки“

Днес, 22.12.2021 г., Община Кюстендил награди Ева Чипева от 5 а клас, с класен ръководител Марина Дамянова, с I-во място във възрастова група V – VII клас в конкурса „Коледа за всеки“ за коледна картичка с пожелание. Наградата връчи инж. Нели Петкова. Целта на конкурса беше да се провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка с пожелание, която да бъде изпратена на самотно живеещ жител от Община Кюстендил, насочване към положителен модел на поведение и разбиране на другия, както и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

koleda-
koleda-
koleda-
koleda-