„Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2021“

За втора поредна година Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница организираха: Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2021“, като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2021 / 2022 г.
Ученици от ПМГ са отличени в Областния конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2021“
Целите на конкурса са: да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици; да повишават тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България; да формира правна грамотност и култура.
На официална церемония в Съдебната палата в Кюстендил председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова и председателят на Районен съд – Кюстендил, съдия Мая Миленкова наградиха нашите ученици:
В раздел „Изобразително изкуство“- Мирела Кенова, X клас-1 място; Елена Деянова XI клас-2 място.
В раздел „Литературно творчество“- -Александра Умленска, XI клас-1 място; Калоян Димитров, XII клас-2 място.
Честито!
Най- добрите творби са подредени в изложба в Съдебната палата в Кюстендил. Картините могат да бъдат откупени с благотворителна цел, като събраните средства ще бъдат дарени от организаторите на дете в нужда. А отличените творби от раздел „Литературно творчество“ ще могат да се прочетат на фейсбук страницата на Кюстендилски съдебен район.

sad-
sad-
sad-
sad-
sad-
sad-
sad-
sad-
sad-
sad-