„Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Kлуб „Родолюбие“, в който участват ученици от 9., 10. и 12. клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, направи първата си среща на 05.11.2021 г. С предвидените дейности, заложени в програмата на клуба, се цели:
• Изграждане и поддържане на училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание
• Формиране на граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество
• Осмисляне на свободното време на учениците със занимания по интереси, подпомагащи интелектуалното, духовното и нравственото им израстване
• Засилване на интереса към историята, традициите и постиженията на Българската армия
Една от важните задачи на българското образование е да спомага за изграждането на стабилна ценностна система у подрастващите, в която патриотизмът и родолюбието заемат особено място. В тази посока е начертана и програмата за работата на клуб „Родолюбие“, който се сформира и ще работи по проект подкрепен от национална програма на МОН и на Министерството на отбраната - „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“.
Ръководителите на клуб „Родолюбие“ в ПМГ – Жасмина Мицова, Теодора Дамянова и Албена Джонева – пожелават здраве и вдъхновение в творческите търсения и проучвания на ангажираните в работата по проекта млади хора!

rodolubie-
rodolubie-
rodolubie-