Open menu

От 1 февруари до 30 април за пореден път се провежда STEM Discovery Campaign, като тази година тя е под надслов "Sustainability and Citizenship". Кампанията стартира в края на януари, като за първи път събра няколко изключителни конкурса в областта на STEM за учители и студенти. Общността за научно образование в Европа Scientix насърчава всички участници да споделят своя опит от дистанционното преподаване в блога STEM Discovery Campaign, в който са налични много интересни публикации. Блогът събира уникална колекция от добри практики, съвети и инструменти за преподаване от разстояние, като се представят различните дейности на учениците в областта на STEM. Scientix подкрепя европейското сътрудничество между учителите по STEM (наука, технологии, инженерство и математика) предмети, изследователите, политиците и другите образователни професионалисти в областта на STEM.
Тази година училището ни участва с виртуално представяне на проекти на ученици в областта на STEM, които са национални победители в различни конкурси.

 Проект „Противниковите атаки – пресечна област на киберсигурността и изкуствения интелект“ (STEM)
Автор: Христо Тодоров, ученик в 11 б клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

Проект Star Seeker
Автор: Александра Умленска, ученичка в 10 а клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

Проект Чист въздух
Автор: Янислав Боцев, ученик в 7 б клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

Проект The past future bike
Автор: Александра Умленска, ученичка в 10 а клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

С всички тях може да се запознаете, като посетите сайта :  СТЕМ вдъхновение от ПМГ гр. Кюстендил. Ето линк към сайта:
https://sites.google.com/pmgkn.com/sdc21/