Aнкета за ученици в 7 клас и родители

Уважаеми родители и ученици,

За учебната 2021/2022 година ПМГ “Проф. Емануил Иванов“ в град Кюстендил планира да обяви прием в ОСМИ клас по следните профили/професии с РАЗШИРЕНО изучаване на чужд език (английски или НЕМСКИ):
- профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ”
- профил „ПРИРОДНИ НАУКИ"
- професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”
- професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”

Предстои да представим окончателното ни предложение за държавен план-прием в ОСМИ клас.

Полезно за нас ще бъде да сме наясно с нагласите на учениците от 7. клас (уч. 2020/2021 г.) и техните родители относно желанията им при избора на профил/професия.
За целта Ви каним да попълните настоящата форма.


Срок за попълване:
10 януари 2021 г.


Благодарим Ви!

За участие в анкетата ползвайте линка:

Анкета за ученици в 7. клас и родители

https://forms.gle/MEHfp6gFCF9raanT6