ТРИМА УЧЕНИЦИ НА ПМГ СА НОВИТЕ СТИПЕНДИАНТИ НА „АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Стипендиите се връчват за изключителни постижения в обучението и извънкласните дейности. Избраните да получат парична награда за техните умения, усилия и труд, които надхвърлят изискванията на задължителните образователни стандарти са:

  • Христо Тодоров, ученик от 11б клас в област Природни науки – математика, информатика;
  • Ани Ковачева, ученичка от 11г клас в област Чужди езици и хуманитарни науки;
  • Ванеса Фудулска, ученичка от 9а клас в област Чужди езици и хуманитарни науки.

Поздравления за учениците, за техните учители и родители!