Сътрудничеството между родителите и училището

През учебната 2020/2021 година в ПМГ се реализира спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“, за родители и ученици от 5б, 6а и 7а класове
С проекта целим:
Да приобщим родителите към компетентностния подход в образованието на децата им, който е заложен във визията на гимназията за развитието на подкрепяща и приобщаваща среда, грижа за психо-емоционалния климат и култура - за образование, отговорящо на съвременните условия.
Да си партнираме с родителите по темите за емоционалната и социалната компетентност на техните деца.
Да дискутираме със семействата уменията на хората в 21 век и да адаптираме обучението към новите реалности.
Да подпомагаме родителите да развиват по-хармонични взаимоотношения с децата си.
Родителите да се опознаят взаимно, да си имат доверие, да работят по-добре с учителя, а самият учител да се доближи максимално до тях и да могат да си сътрудничат.