„От винта!“

От 22 до 24 октомври 2020 г. се проведе международният фестивал за детско и младежко научно творчество „От винта!“.

Представител на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил бе Александра Умленска с нейния проект „The past future bike“ в категория „Транспорт и машиностроене“.
Фестивалът се проведе в сградата на РКИЦ в София. Проектът получи голям интерес от гостите и организаторите на фестивала.

 

 

 

 

festival-
festival-
festival-
festival-
festival-
festival-