Нови преносими компютри

На 30 октомври 2020 година в училище пристигнаха нови преносими компютри. С тях се създават още по оптимални предпоставки за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние.

Новопристигналата техника е във връзка с изпълнение на З А П О В Е Д № РД09-2925/ 26.10.2020 г. на министъра на МОН (за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и учениците в училището).

Бързото изпълнение на задачата е в резултат на своевременната реакция и дарителска дейност на двама възпитаници на нашето училище. Това са Димитър Димитров (14 броя лаптопа 2 в 1 - с touch екран на стойност над 18 хиляди лева) и д-р Иво Живков (випуск 2004 година).

Благодарим Ви!

darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-

БТВ - Онлайн уроци

вестник "24 часа" - Бизнесмен, "Достоен българин" дари 14 лаптопа на ...

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400 IВAN SOMBBGSF-BIC ОБЩИНСКА БАНКА-АД

 С енергията  и инициативата на Даниел Шушков от Випуск 2014 на ПМГ се създава Клуб на завършилите ПМГ (ОМГ) – Кюстендил.

Предлагаме Ви да се запознаете с Обръщението на Директора на ПМГ

Скъпи приятели, Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.