„Европейска седмица на програмирането”

От 10 до 25 октомври 2020 г. се провежда „Европейска седмица на програмирането” (EU Code Week) - инициатива, насочена към отбелязване важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене. Хиляди деца, ученици, младежи, учители, библиотекари от училищата във всички европейски страни отново ще участват в уроци и занимания в класни стаи и библиотеки, за да се учат да програмират. Седмицата на програмирането 2020 има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност за всички по забавен и развлекателен начин.

За четвърта поредна година ПМГ "Проф. Емануил Иванов" отбелязва EU Code Week като подпомага местната общност да развива своите дигитални умения извън формалното образование, да насърчава творчеството и креативността у подрастващите. Училището ни ще проведе три онлайн събития, насочени към дигиталната грамотност, роботиката и програмирането.