ПРОЕКТ„СТЪПКИ ЗАЕДНО“

На 05 октомври 2020 г. се проведе работна среща с менторите от Уницеф и Асоциация Родители с членове на Координационния съвет по приобщаващо образование на ПМГ за планиране на годишни активности. Това бе началото на дейностите по проекта.

ПМГ Е УТВЪРДЕНО ПИЛОТНО УЧИЛИЩЕ ПО ДВУГОДИШЕН ПРОЕКТ„СТЪПКИ ЗАЕДНО“ ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА СЪВМЕСТНО С УНИЦЕФ И МОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЦЯЛОСТНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИГУРНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

В подборът са участвали 111 училища, от които са избани 5 пилотни училища, с писмо на МОН № 9105-340/23.09.2020 г. Проектът е с продължителност две години и обхваща всички участници в образователния процес – ученици, учители и родители.

Предвидени са преживелищни тренинги за намаляване на стреса и превенция на професионалното прегаряне сред учителите; обучения за класни ръководители; срещи и работа с родители; обучения за ученици и работилници с класове. Дейностите в общността се провеждат от външен ментор и супервизор.

По идеи на ученици ще се обзаведат от IKEA модерни и функционални кътове за отдих и комуникация.

proekt-nasilie-
proekt-nasilie-
proekt-nasilie-
proekt-nasilie-