Инициатива на ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е за втора поредна година е национален победител в STEM Discovery Campaign 2020

stem 2020Кампанията стартира в края на януари, като за първи път събра няколко изключителни конкурса в областта на STEM за учители и студенти.
Scientix насърчи всички участници да споделят своя опит от дистанционното преподаване в блога STEM Discovery Campaign, в който са налични 135 публикации, написани от 97 автори. Блогът събра уникална колекция от добри практики, съвети и инструменти за преподаване от разстояние и предсавят различните дейности на учениците в областта на STEM. Scientix насърчава и подкрепя европейското сътрудничество между учителите по STEM (наука, технологии, инженерство и математика) предмети, изследователите, политиците и другите образователни професионалисти в областта на STEM. Може да резгледате различните инициативи тук:
https://sdw-blog.eun.org/
Инициативата, която е победител „The Green LEGO Inspiration from Bulgaria” е на учениците от PMGKN Малката роботика е насочена към развиване на дигитални кометентности и изграждане на устойчива екологична култура. Ръкодителят на учениците – Биляна Йорданова, е поканена на работна среща за представяне на иновативни тенденции в преподаването.

stem-2020-
stem-2020-
stem-2020-
stem-2020-