Информация за прием в ПМГ за учебната 2020/2021 година

 

Рекламно - информационните  плакати са направени от учениците Йоана Цонева от 10а и Александър Фърков от 11б клас на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил