„Време за природа“

В ПМГ „ Проф. Емануил Иванов“ отбелязахме 5 – ти юни - Световния ден на околната среда.
За настоящата 2020 година темата е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, насочени към преустановяване на ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата.

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата.

На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature.
С техните рисунки - Михаил Станков и Елица Владимирова от 8г клас; брошури - Александра Умленска от 9а клас и Василена Хранова от 11а клас; презентации - Мария Петрова и Веселин Стефанов от 11 а клас; снимки и керамика на Ани Георгиева от 11а клас - отбелязахме Световния ден на околната среда.

ok-sreda-
ok-sreda-
ok-sreda-
ok-sreda-
ok-sreda-
ok-sreda-
ok-sreda-
ok-sreda-