Първи ден дистационно обучение

Днес 16 март 2020 от 9.00 часа започна новата форма на обучение - дистанционна.
Създадени бе предварителна организация и нужната подготовка за да може още от първия ден - 16 март да започнем  обучението. А това накратко означава - на 14 март 2020 бе изпратено писмо до родителите на учениците от директора на ПМГ; своевременно са приети ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ чрез електронната платформа Google G-Suite, като всеки ученик има акаунт; разполагаме с нужната техника.
Резултатът е:  успешно преминал учебен ден от дистанционното обучение. Ето вижте:

2020 03 16 video 1 day