Х-ти Софийски фестивал на науката

 Фестивалните дни на юбилейното издание са 14-17 май 2020 г., като 14 и 15 май са отделени специално за организирани училищни групи.

Резервациите на места се извършва от учителите, които организират учениците си за посещения в учебно или извънучебно време.

Пълната Училищна програма ще бъде достъпна за резервации онлайн от 20 февруари на адрес: http://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/schools

Предлагаме Ви да се запознаете с поканата до учителите.