„Заедно за по-добър интернет"

Учители от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил се включиха в обучение за развиване на критично мислене и на толерантно отношение у учениците
На 5 февруари 2020 година в гр. София те участваха в обучение, чиято цел бе да представи на учителите методика за развиване у младите хора на необходимите умения за оценка на информация и разпознаване на манипулативно съдържание онлайн, както и за развиване на социалните им умения и емоционална интелигентност, така че да общуват и по-ефективно и пълноценно помежду си въпреки различията си и да дискутират градивно и аргументирано. Бе представен и разработен от Центъра за безопасен интернет Наръчник с примерни уроци по тези теми, по който учителите ще дадат обратна връзка, като той ще бъде отпечатан и разпространен на национално ниво в следващата фаза на проекта. След обучението учителите ще проведат по един урок по темата за критично мислене.

Уроците ще се проведат в периода 10-14 февруари 2020 г., като това е част от отбелязването на световния ден за безопасен интернет – 11 февруари 2020 г. Тази година той е под мотото „Заедно за по-добър интернет.“
Обучението се провежда в рамките „Резистентна младеж срещу крайнодесни екстремистки послания онлайн“ (Resilient Youth against Far-Right Extremist Massaging Online – YouthRigthsOn). Проектът се финансира по програмата на Европейската комисия CSEP (Civil Society Empowerment Programme – Програма за овластяване на гражданското общество) и е насочен към развиване на толерантността към различията у младите хора и изграждане у тях на резистентност към радикални и екстремистки послания в онлайн средата.

 

bezopasen-in-
bezopasen-in-
bezopasen-in-
bezopasen-in-
bezopasen-in-
bezopasen-in-
bezopasen-in-
bezopasen-in-