Посещение на ученици на ПМГ на Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“

На 25.01.2020 г. ученици от ПМГ посетиха Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“, който се проведе в Националния дворец на културата в София. Събитието беше открито от българския комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и зам.-министъра на образованието и науката Таня Михайлова.
Във форума участваха преподаватели и ученици от цяла България, ръководители на олимпийските отбори, учени от Българската академия на науките, университетски преподаватели, професионалисти и организации, които съвместно работят за превръщането на образованието от базирано на теория в практическо.
Изложението протече в няколко модула:
Голям интерес сред нашите ученици предизвика практическият модул, който се състоя под формата на иновативни работилници, демонстрации, експерименти, практически занимания като именно той играе ролята на своеобразна комуникация на науката и демонстрира най-добрите методи на всички участници, с които палят интереса на младите.

Лекционният модул беше насочен към повишаване квалификацията на професионалистите, интегрирането на доказани, работещи методи в преподаването, които да стимулират повече успехи. Някои от лекторите бяха: Светлин Наков, основател на Software University Мариела Станчева, автор на Наръчник на бунтаря за проваляне на часа по математика, Matt Larsen-Daw, education manager of a TV series called Our planet, Netflix, Теодосий Теодосиев-преподавател по физика и много други.

 

n-pokolenie-
n-pokolenie-
n-pokolenie-
n-pokolenie-