Грипна ваканция в ПМГ


Уважаеми ученици, уважаеми родители,

от 29 януари до 4 февруари 2020 година се преустановява учебния процес в ПМГ, поради обявена грипна епидемия в община Кюстендил.

5 февруари е неучебен ден - междусрочна ваканция.

Учебните занятия се подновяват на 6 февруари (четвъртък) - начало на втори учебен срок.

Запознайте се със З А П О В Е Д № 496/28.01.2020 г.на Директора на ПМГ.