ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ със сертификат за отличие от Европейската комисия

Налице са резултатите от Европейската седмица на програмирането 2019 г., която се оказа най-мащабната досега: общо 4,2 милиона участници взеха участие в над 72 000 дейности в повече от 80 страни по света. Повечето дейности предлагаха възможност за усвояване на изчислително мислене и основи на програмирането по забавен и ангажиращ начин, все по-голям брой от тях са фокусирани върху усъвършенствани технологии, като роботика или изкуствен интелект. Следващото издание ще се проведе между 10 и 25 октомври 2020 г.
Над 600 ученика бяха включени в различните инициативи на училището: Програмиране с Finch и Bee Bot, съвместно с Регионална библоитека гр. Кюстендил; Първи стъпки с Arduino и Digital SandBox, съвместно със SoftUni; Girls in ICT, съвместно с д-р Милена Крумова, edutehflag; LEGO състезание, съвместно с ОУ „Даскал Димитри“ гр. Кюстендил; Въведение в Scratch, с проф. Папанчева; Уроци по визуално програмиране – всички учители по ИТ и информатика.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е единственото училище в България, което Google подкрепи с финансиране за провеждане на инициативите си по време на Европейската седмица на програмирането, чрез проекта „Google&&PMG_KN”.

За успеха на всички събития допринесоха учителите по информатика и ИТ – Биляна Йорданова, Валентина Стоименова, Мадлена Ковачева, Камен Котев, Елица Лазарова и Цветяна Йовева.
Темите включваха кодиране, изчислително мислене, визуално програмиране, роботика и разработка на приложения. Блогът на Европейската седмица на програмирането е пълен с примери за огромното разнообразие от дейности, организирани през 2019 г.
Европейската седмица на програмирането е инициатива на равнище граждани, организирана от доброволци – посланици, водещи учители и програмисти ентусиасти в цял свят. Тя се подкрепя от Европейската комисия и образователни министри в страните от Европейския съюз и Западните Балкани. Европейската комисия подкрепя Европейската седмица на програмирането като част от своята стратегия за цифров единен пазар и чрез Плана за действие в областта на цифровото образование.

sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-
sedmica-