Програмиране със Scratch

На 16 януари 2020 г. в актовата зала на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил, се проведе интересен и забавен урок с тема „Въведение в Scratch”.Scratch е интерактивна платформа за визуално програмиране, която помага на децата да развият креативно и логическо мислене, както и умения за работа в екип и да направят първите си стъпки в програмирането.
Участници бяха учениците от V клас, а лектор бе Янислав Боцев, ученик от VI клас, който демонстрира направени от него игри и проекти.
Считаме, че метода „връстници обучават връстници“ дава моного ефективни резултати за повишаване на дигиталната грамотност на учениците и повишаване на тяхната мотивация за учене.
Янислав Боцев ще проведе кратък курс на желаещите да се занимават с програмиране със Scratch и разработка на игри.

 

 

scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-
scratch-