„КОЛЕДА Е, СТАВАТ ЧУДЕСА” – 2019

Ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” показаха творчески умения и креативност и заеха призови места на общинския конкурс „Коледа е, стават чудеса”.


Класирани в категории:
• Литературно творчество (VІІІ – ХІІ клас)
Виктория Красимирова Георгиева (Х в) – І място

София Иванова Василева (Х г) – ІІІ място

• Народно приложно изкуство (V – VІІІ клас)
Ивана Георгиева Стоянова (VІ б) – ІІ място

• Изобразително изкуство (V – VІІ клас)
Любомира Антонова Симеонова (VІ б) – ІІІ място

• Изобразително изкуство (VІІІ – ХІІ клас)
Елена Светланова Деянова (ІХ а) – ІІ място
Моника Юлиан Станкова (ІХ в) – ІІІ място

 

Церемонията по награждаването ще се състои на 19 декември 2019 г. от 17:00 ч. във Възрожденското училище.