Толерантност – това е добродетел

 На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.
Нa 16 ноември 2019 година ученици на Природоматематическа гимназия "Професор Еманиул Иванов" и заместник-директора - г-жа Михаела Владимирова, посетиха ДПЛФУ " Ильо Войвода" - Кюстендил и взеха участие в дискусията за толерантността в ежедневието - за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

С присъствието си в Дома и със своето поведение и действия учениците показаха, че Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.

Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

 

tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-
tolerance-